Kyberturvallisuus I: perusteet, Itsenäinen projekti, 2.1.-1.6.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kyberturvallisuus I: perusteet, Itsenäinen projekti, 2.1.-1.6.2024

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-a299fb79-d6b3-43f5-b5ce-c7db4121303c_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Kyberturvallisuus I: perusteet, Itsenäinen projekti, 2.1.-1.6.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 02.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2024

Tavoitteet:

Opiskelija - tunnistaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia ja vastuita;-

tuntee laajalti tietoturvallisuuden käsitteistöä, periaatteita ja mekanismeja; - tietää

minkälaista ja mistä saatavaa lisätietoa ja -taitoa hän tarvitsee voidakseen toteuttaa erilaisia

tietoturvallisuustehtäviä eri sovellusaloilla.


Sisältö:

Ydinsisältö

Tietoturvallisuus uhkien kautta tarkasteltuna.

Tietoturvallisuus sitä tarvitsevien elämänalojen kautta tarkasteltuna, eli

tietoturvallisuuden osa-alueet.Tietoturvallisuuden yleiset mekanismit ja

periaatteet. Tietoturvatietämyksen keskeiset lähteet: standardit, ohjeistot ja

lainsäädäntö.Tietoturvaosaamisen erilaiset tasot ja alat.Täydentävä

tietämys

Ajattelutapa: "Mikä on suojattava kohde ja mikä voi mennä

vikaan?" Tietoturvallisuuden huomioiminen jo järjestelmien suunnittelusta

alkaen. Kustannus-hyöty -ajattelu, tietoturvallisuuden arviointi ja mittaaminen.

Miten standardeja ja ohjeistuksia sovelletaan ja tulkitaan käytännön

tietoturvatyössä. Tietoturvatyö ja työn kohdealueiden tuntemus sen perustana.

Lisäksi Tampereen yliopiston tietoturvaopintojen anti tietoturvatyön eri tasoilla ja aloilla.Erityistietämys

Ajattelutapa:

"Mitä tavoitteita hyökkääjä näkee puolustettavassa kohteessa ja mitkä ovat hyökkääjälle

helpoimmat reitit niiden saavuttamiseen?"


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2024