Johdatus yliopistomatematiikkaan, Verkko-opetus, kevät, 8.1.-1.6.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus yliopistomatematiikkaan, Verkko-opetus, kevät, 8.1.-1.6.2024

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-d825e2f8-78be-4d43-9caa-4c3e66b427b1_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Johdatus yliopistomatematiikkaan, Verkko-opetus, kevät, 8.1.-1.6.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2024

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija- suoriutuu lausekkeiden käsittelystä ja vahvistaa

yhtälöiden, epäyhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisemisen taitojaan- osaa tutkia geometristen

viivojen ominaisuuksia laskennollisesti käyttäen apuna pisteiden koordinaatteja ja viivojen yhtälöitä

/>- tuntee tärkeimmät reaalifunktiot ja niiden ominaisuudet- ymmärtää derivaatan

käsitteen ja osaa keskeiset derivoimissäännöt- osaa soveltaa derivaattaa funktion arvojen

muutosnopeuden määrittämisessä sekä funktion ääriarvojen etsimisessä- ymmärtää

integraalifunktion käsitteen ja osaa integroida tavallisimpia funktioita- ymmärtää määrätyn

integraalin käsitteen ja osaa käyttää sitä erilaisissa sovelluksissa


Sisältö:

Ydinsisältö

Yhtälöt ja epäyhtälöt: lausekkeiden muokkaaminen,

polynomien jakolasku, neliöksi täydentäminen, 1. asteen yhtälö, 2. asteen yhtälö, korkeamman asteen

yhtälö, murtoyhtälö, polynomien tekijöihinjako, lineaarinen yhtälöryhmä, korkeamman asteen epäyhtälö,

murtoepäyhtälö, potenssi- ja juurioppia, verrannollisuus, prosenttilaskut, likiarvolaskujen tarkkuusAnalyyttistä

geometriaa: suora, toisen asteen käyrät, napakoordinaatitYleistä funktioista:

polynomi-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, logaritmien laskulait, logaritminen asteikko,

trigonometriset funktiot ja muunnoskaavatDerivaatta: derivaattafunktio, keskeiset

derivoimissäännöt, sovelluksia (geometrinen merkitys, ääriarvot, funktion tutkiminen)Integraali:

integraalifunktio, määrätty integraali, sovelluksia (pinta-ala, tilavuus)


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 27.05.2024