Digitaaliset yleistaidot, teema 2: Taulukkomuotoisen tiedon käsittely ja tiedon visualisointi, Monimuoto-opetus, suomeksi ja englanniksi, 23.10.-25.11.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 2: Taulukkomuotoisen tiedon käsittely ja tiedon visualisointi, Monimuoto-opetus, suomeksi ja englanniksi, 23.10.-25.11.2023

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-e93290d5-23e5-467c-8e10-7ca707739f78_2023

Laajuus opintopisteinä: 1

Opintojakson nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 2: Taulukkomuotoisen tiedon käsittely ja tiedon visualisointi, Monimuoto-opetus, suomeksi ja englanniksi, 23.10.-25.11.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 23.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 25.11.2023

Tavoitteet:

Harjoitteet suoritettuaan, opiskelija ymmärtää taulukkomuotoisen datan käsittelyn

periaatteet, ja osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa käytännön ongelmien ratkaisuun. Lisäksi hän osaa

tuottaa taulukkomuotoisen datan pohjalta yleisimpiä visualisointeja.


Sisältö:

Taulukkolaskentaohjelmistojen perusperiaatteet, tietojen visuaalinen muotoilu, tietojen

tuonti taulukkolaskentaohjelmaan, kaavat ja niissä käytettävät viittaukset ja funktiot, Pivot-taulukot

sekä tietojen graafiset havainnollistukset.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 18.09.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 20.10.2023