Luova kaupunkikehittäminen, Monimuoto-opetus, 10.1.-22.2.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Luova kaupunkikehittäminen, Monimuoto-opetus, 10.1.-22.2.2024

Tieteenalanyksikkö: Administrative Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-1da9288b-d90d-4dda-906a-e431ce367008_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Luova kaupunkikehittäminen, Monimuoto-opetus, 10.1.-22.2.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 22.02.2024

Tavoitteet:

Kurssi jäsentää luovan kaupungin kehittämisideaa ja valmentaa osallistujaa tuottamaan kaupunkien

taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistäviä luovia ratkaisuja. Kurssin suorittanut ymmärtää luovan

kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä teoreettisia lähtökohtia, pystyy jäsentämään

kyseistä ilmiökenttää ja tuntee alan peruskäsitteet. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla luovuuden

strategiseen hyödyntämiseen kaupunkikehittämisessä, luovuustekniikoiden käyttöön ja yhdyskuntien

kehittämispotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksiin.


Sisältö:

Kurssilla hahmotetaan kaupunkien kehittämisen haasteita luovaan kaupunkiin liittyvien

keskusteluteemojen valossa, joita ovat mm. osallistavat hallintaprosessit, fyysinen ympäristö, luova

talous sekä kulttuuri kaupunkikehittämisen voimavarana. Kehittämisen lähtökohtia tarkastellaan

pohtimalla luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä kaupunkien kehittämisessä ja liittämällä niiden

käsittely alan keskeisimpiin kehittämiskonsepteihin ja teoreettisiin kehittelyihin (Landry, Florida

ym.). Kurssilla käydään läpi luovan kaupungin kehittämisidean toteutusmuotoja ja strategisia

lähestymistapoja niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin esimerkkien valossa sekä esitellään po.

kehittämisen sisältöalueita (luovat teollisuudenalat, muotoilu, kulttuuri, paikallishistoria jne.).

Lisäksi käydään läpi luovuustekniikoita ja niiden soveltamisen ehtoja.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 03.01.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.