Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen perusteet, 2. luentotentti, 8.1.-24.2.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen perusteet, 2. luentotentti, 8.1.-24.2.2024

Tieteenalanyksikkö: Administrative Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-a8c38d96-1bfd-4adf-adae-a846a99d185e_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen perusteet, 2. luentotentti, 8.1.-24.2.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 24.02.2024

Tavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ympäristöön ja alueisiin liittyviä ilmiöitä aluetieteen

ja ympäristöpolitiikan avainkäsitteiden kautta. Hän ymmärtää alue- ja ympäristötutkimuksen suhteen

muihin hallintotieteisiin, hallitsee alan tutkimuksen peruskäsitteet sekä tuntee alan keskeiset tavat

analysoida yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opiskelija osaa tulkita ja arvioida ympäristöön ja alueiden

käyttöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja.


Sisältö:

Opintojakso esittelee alue- ja ympäristötutkimuksen kehitystä, peruskäsitteitä ja näkökulmia.

Alueelliseen ajattelutapaan perehdytään tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja

globaaleja ongelmia sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Opintojakso luo myös

katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen ja tarjoaa käsitteellisiä välineitä

yhteiskunnan ja luonnon keskinäissuhteen arvioimiseen.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 23.02.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.