Markkinoinnin perusteet, Verkko-opetus, 10.1.-1.6.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Markkinoinnin perusteet, Verkko-opetus, 10.1.-1.6.2024

Tieteenalanyksikkö: Business Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-729d7fb9-f5a7-4064-904a-5876784b169c_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Markkinoinnin perusteet, Verkko-opetus, 10.1.-1.6.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2024

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa markkinoinnin strategisen ja operatiivisen

roolin erilaisissa organisaatioissa. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin keskeisten osa-alueiden

ominaispiirteet ja peruskäsitteiden sisällöt. Opiskelijalla on kyky arvioida markkinoinnin keskeistä

roolia erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa sekä laaja-alaisesti yhteiskunnassa.


Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään markkinoinnin keskeisiin osa-alueisiin (mm. markkinoinnin

johtaminen, kuluttajakäyttäytyminen, digitaalinen markkinointi) ja käsitteisiin kuten markkinoinnin

kilpailukeinot, brändi ja asiakkaan kokema arvo.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.