Johdatus oikeusjärjestykseen, Verkko-opetus, 23.10.2023-1.9.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus oikeusjärjestykseen, Verkko-opetus, 23.10.2023-1.9.2024

Tieteenalanyksikkö: Business Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-7cbe5916-e716-424d-82c5-2dca3da40344_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Johdatus oikeusjärjestykseen, Verkko-opetus, 23.10.2023-1.9.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 23.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.09.2024

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn merkityksen yhteiskunnallisen päätöksenteon

ytimessä ja julkisen vallan käyttöä sekä yritysten ja yksilöiden toimintaa ohjaavana ilmiönä. Opiskelija

tuntee keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet sekä eri oikeudenalat ja niiden väliset

suhteet. Opiskelija tuntee keskeiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen

peruslähtökohdat. Opiskelija tuntee julkisoikeuden, vero-oikeuden ja yritysjuridiikan pääpiirteet ja

näiden oikeudenalojen keskeiset käsitteet. Opiskelijalla on valmiudet opintojen jatkamiseen kaikilla

johtamisen ja talouden tiedekunnan oikeudellisten oppiaineiden perusteet -kursseilla.


Sisältö:

Oikeustieteiden opetus ja opiskelu Tampereen yliopistossaOikeuden

merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessäOikeuden merkitys julkista valtaa,

yrityksiä ja yksilöitä ohjaavana ilmiönä Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne ja

systematiikka sekä keskeiset käsitteet Suomen oikeusjärjestyksen suhde

kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen Oikeustiede ja erilaiset tavat lähestyä

oikeutta tieteen keinoin Eri oikeudenalat ja niiden väliset suhteetOikeudellisten

ongelmien ratkaisemisen peruslähtökohdat – oikeuslähteet ja oikeuslähdeoppi

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden pääpiirteitä ja keskeiset käsitteetJulkisoikeuden

pääpiirteitä ja keskeiset käsitteet


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 18.09.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 14.07.2024