Johdatus planeettapolitiikkaan, Luento-opetus, 8.3.-18.5.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Johdatus planeettapolitiikkaan, Luento-opetus, 8.3.-18.5.2024

Tieteenalanyksikkö: Politics

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-54ca6394-96e8-48ab-94a3-af1f60fb94a2_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Johdatus planeettapolitiikkaan, Luento-opetus, 8.3.-18.5.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 08.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 18.05.2024

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää politiikan ja poliittisuuden pysyviä ja vaihtuvia luonteenpiirteitä.

Poliittisten ilmiöiden tarkastelun kautta opiskelija käsittelee poliittisuutta eri konteksteissa ja

arvioi eri poliittisten teemojen yhteyksiä hahmottaen niihin liittyviä kokonaisuuksia. Hän analysoi

politiikan ja poliittisuuden ongelmia hyödyntämällä kriittisen ajattelun ja lukemisen, argumentaation ja

esiintymisen keinoja sekä käyttämällä monipuolista ja -kielistä kirjallisuutta


Sisältö:

Poliittisuus ja sen eri muodot; politiikan ongelmien muutos ja pysyvyys; kontekstuaalisuus

politiikassa.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 19.02.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.