Poliittiset aatteet ja ideologiat, Luento-opetus, 10.1.-14.3.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Poliittiset aatteet ja ideologiat, Luento-opetus, 10.1.-14.3.2024

Tieteenalanyksikkö: Politics

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-6a597f97-1d36-4efb-94b9-27d88b009844_2023

Laajuus opintopisteinä: 3

Opintojakson nimi: Poliittiset aatteet ja ideologiat, Luento-opetus, 10.1.-14.3.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 14.03.2024

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee poliittisten ideologioiden historian pääpiirteet, on tutustunut

nykyideologioihin sekä perehtynyt ideologioiden luonteeseen ja rooliin yhteiskuntien kehityksessä.

Opiskelija myös osaa tunnistaa todellisuutta muokkaavia poliittisia ideologioita, niiden historiallisia

ja yhteiskunnallisia lähtökohtia sekä arvioida ideologioiden mahdollisia käytännön seurauksia ja

vaikutuksia paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.


Sisältö:

Poliittisten ideologioiden kehitys; ideologian käsite, modernit poliittiset aatteet ja

ideologiat; ideologioiden yhteiskunnallinen merkitys ja rooli politiikan tutkimuksen näkökulmasta.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 11.12.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.