Johdatus Euroopan unioniin, Luento-opetus, 24.10.-29.11.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus Euroopan unioniin, Luento-opetus, 24.10.-29.11.2023

Tieteenalanyksikkö: Politics

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-d37cab47-d476-4d83-b9a7-338eec987814_2023

Laajuus opintopisteinä: 2

Opintojakson nimi: Johdatus Euroopan unioniin, Luento-opetus, 24.10.-29.11.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 24.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 29.11.2023

Tavoitteet:

Opiskelija omaa monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta ja Euroopan unionin

päätöksenteosta. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita ja tunnistaa yhdentymisen

keskeiset tapahtumat ja kehitysvaiheet toisesta maailmansodasta nykypäivään. Opiskelija osaa arvioida

eri jäsenmaiden ja EU:n instituutioiden roolia integraatiossa ja unionin päätöksenteossa sekä unionin

demokraattisuutta. Opiskelija kykenee keskustelemaan EU:n ajankohtaisista ja tulevaisuuden haasteista

sekä osaa soveltaa tietouttaan unionin toiminnan arvioimiseen.


Sisältö:

Euroopan integraation kehitys; integraatioteoriat; EU:n poliittinen järjestelmä; unionin

instituutioiden ja jäsenmaiden rooli EU:n päätöksenteossa; euro ja taloudellinen integraatio;

demokratiavaje.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 18.09.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 09.10.2023