Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, Itsenäinen projekti, 7.3.-1.8.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, Itsenäinen projekti, 7.3.-1.8.2024

Tieteenalanyksikkö: Education

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-29eec227-d5c6-41dc-9dee-bc5dded10f02_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, Itsenäinen projekti, 7.3.-1.8.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2024

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä ja

pystyy sanoittamaan sitä kasvatussosiologisin ja koulutuspoliittisin käsittein.  

Opiskelija

oppii tunnistamaan yksilön ja yhteiskunnan suhteet osana historiallisia, institutionaalisia ja

kasvatuksellisia muutoksia.


Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiä niiden

yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kasvatuksen ja

koulutuksen mikro- ja makrorakenteet, koulutuspolitiikka yksilöllisenä ja yhteisöllisenä ilmiönä,

piilo-opetussuunnitelma ja kasvatusajattelun kehittyminen osana kriittistä yhteiskunnallista analyysia.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2024