Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat, Itsenäinen projekti, 6.3.-1.8.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat, Itsenäinen projekti, 6.3.-1.8.2024

Tieteenalanyksikkö: Education

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-bacf1e90-e025-49c4-af81-32f0d608a19f_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat, Itsenäinen projekti, 6.3.-1.8.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 06.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2024

Tavoitteet:

Opiskelija

ymmärtää kasvatusajattelun ja

-käsitysten filosofisen perustan sekä kasvatuskäsitysten, -toiminnan ja -instituutioiden riippuvuuden

historiallisesta ajasta ja paikasta

tuntee

länsimaisen kasvatusajattelun päälinjoja ja niiden filosofisia ja historiallisia perusteita.

ymmärtää

ihmisen riippuvuuden ei-inhimillisestä luonnosta ja

ympäristökasvatuksen merkityksen kestävän ja viisaan luontosuhteen

kehittymiselle.


Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään suomalaisen ja länsimaisen kasvatusajattelun

kysymyksenasetteluihin ja niiden merkitykseen nykyisen kasvatus- ja koulutustoiminnan rakentumiselle.

Jaksolla käsitellään yhteiskunnallisten muutosten ja ideologioiden ilmenemismuotoja kasvatusajattelussa

ja kasvatuksen historiassa sekä kasvatuksen erityisluonnetta eettisen toimintakyvyn ja viisaan

luontosuhteen herättäjänä.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatushistoria,

kasvatusfilosofia, ympäristökasvatus


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2024