Kasvatustieteellinen tutkimus, Itsenäinen projekti verkkokurssina, 9.1.-1.8.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Kasvatustieteellinen tutkimus, Itsenäinen projekti verkkokurssina, 9.1.-1.8.2024

Tieteenalanyksikkö: Education

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-d0d33fa2-ae36-4cd5-b6ce-3c4e1ea83ff9_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Kasvatustieteellinen tutkimus, Itsenäinen projekti verkkokurssina, 9.1.-1.8.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 09.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2024

Tavoitteet:

Opiskelija

tunnistaa arkiajattelun ja

tieteellisen tiedon erot

tuntee kasvatustieteellisen tutkimuksen

lähtökohtia, aihepiirejä ja tutkimusmenetelmiä

on omaksunut

tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

ymmärtää

tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä

on

saanut valmiuksia kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemiseen

ymmärtää

kasvatustieteellisen tutkimuksen merkityksen yhteiskunnassa ja omassa asiantuntijuudessa.

/>


Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan kasvatustieteen tutkimusaloihin ja tiedekunnassa tehtävään

kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia,

tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen raportointia ja kriittistä arviointia.

Opintojaksolla laaditaan pienimuotoinen tutkimussuunnitelma, jossa sovelletaan opintojaksolla opittua

lähdekirjallisuutta käyttäen.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.