Opetus ja ohjaus, aikataulutettu verkko-opetus valinnaisena tekevien muiden tiedekuntien ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille, Verkko-opetus, 24.10.2023-1.1.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Opetus ja ohjaus, aikataulutettu verkko-opetus valinnaisena tekevien muiden tiedekuntien ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille, Verkko-opetus, 24.10.2023-1.1.2024

Tieteenalanyksikkö: Education

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-f2ba7d69-36ac-43af-a8bc-bfab22418ff0_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Opetus ja ohjaus, aikataulutettu verkko-opetus valinnaisena tekevien muiden tiedekuntien ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille, Verkko-opetus, 24.10.2023-1.1.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 24.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.01.2024

Tavoitteet:

Opiskelija

- ymmärtää ja osaa soveltaa keskeisiä oppimiseen, opetukseen,

ohjaukseen ja arviointiin liittyviä käsitteitä ja teorianäkökulmia

- osaa reflektoida

ja perustella omia pedagogisia lähtökohtiaan ja ratkaisujaan

- osaa huomioida

oppijoiden moninaisuuden ja eriyttämisen tarpeet sekä edistää inklusiivista kasvatusta erilaisissa

koulutusympäristöissä

- ymmärtää digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia

opetuksessa

- ymmärtää opetusta ja kasvatusta ohjaavien dokumenttien merkityksen

/>


Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus- ja

oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset (digitaaliset)

oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut, joita tarkastellaan sekä teoreettisista että

käytännöllisistä näkökulmista. Opetuksen ja ohjauksen kysymyksissä paneudutaan muun muassa moninaisuuden

ja inkluusion sekä digitalisaation teemoihin.

Opintojakson tiedetausta:

kasvatuspsykologia, pedagogiikka


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 18.09.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2023