Anatomian ja fysiologian perusteet, bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka, Etätentti, 1.1.-4.3.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Anatomian ja fysiologian perusteet, bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka, Etätentti, 1.1.-4.3.2024

Tieteenalanyksikkö: MET Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-b1ded816-910c-4bf5-b307-2f779e074c8d_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Anatomian ja fysiologian perusteet, bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka, Etätentti, 1.1.-4.3.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 01.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 04.03.2024

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee terveysalan

ammattilaisten käyttämän, anatomian ja fysiologian aloihin liittyvän suomenkielisen perussanaston,

-

tunnistaa ihmiskehon eri kudostyypit ja kunkin erityisominaisuudet,

- osaa ihmisen

elinjärjestelmiin liittyvän toiminnallisen makroanatomian,

- osaa ihmisen

elinjärjestelmien keskeiset fysiologiset toiminnot ja toimintamekanismit,

- osaa

elintoimintojen säätelymekanismien periaatteet ja elintoimintojen säätelyn,

- osaa

muodostaa kokonaiskuvan elimistön järjestelmien yhteistoiminnasta,

- ymmärtää,

miten fysiologisten toimintojen taustalla ovat kemian

ja fysiikan lait.


Sisältö:

Ihmiskehon rakenne ja toiminta:

- Ihmiselimistö: solubiologian ja kudosten

perusteita

- Iho

- Luusto ja nivelet

- Lihakset

-

Sydän ja verenkiertojärjestelmä

- Hengitys

- Ruoansulatus

-

Virtsaneritys

- Hormonieritys

- Hermoston rakenne ja toiminta

-

Aistit

- Veri ja verisolut

- Elimistön nestetilat

-

Elimistön puolustusjärjestelmät

Lisääntyminen ja

ihmisen elinkaari


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.