Kemian perusteet, Verkko-opetus, 1.1.-1.8.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kemian perusteet, Verkko-opetus, 1.1.-1.8.2024

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-3fad612b-1575-4213-a98b-931e2af33cfa_2023

Laajuus opintopisteinä: 3

Opintojakson nimi: Kemian perusteet, Verkko-opetus, 1.1.-1.8.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 01.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2024

Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä atomin, molekyylin ja ionin ja hän osaa selittää

miten ne ovat muodostuneet. Hän osaa nimetä yleisimpiä epäorgaanisia yhdisteitä. Opiskelija pystyy

muodostamaan reaktioyhtälöitä ja tunnistaa reaktioyhtälön kertoimien yhteyden yhdisteiden ainemääriin ja

sitä kautta yhdisteiden massoihin ja tilavuuksiin. Opiskelija osaa myös luokitella erilaisia

epäorgaanisia reaktiotyyppejä ja osaa tasapainottaa hapetus-pelkistysreaktioita hapetuslukumenetelmällä.

Opiskelija tunnistaa aineen eri olomuodot ja osaa käyttää kaasujen yleistä tilanyhtälöä laskettaessa

ideaalikaasujen paineita, tilavuuksia, ainemääriä ja massoja. Opiskelija osaa määritellä hapot ja

emäkset sekä tietää mikä on vahva happo ja mikä on vahva emäs. Hän osaa myös laskea näiden liuosten

pH:n.


Sisältö:

Ydinsisältö

Peruskäsitteet. Atomit, molekyylit ja ionit.

Yhdisteiden nimeäminen.Stoikiometria. Yhdisteen prosenttinen koostumus, kemiallinen

kaava, reaktioyhtälö, stoikiometriset laskut.Hapettuminen ja pelkistyminen.

Hapetusluku. Hapetus-pelkistysreaktioiden tasapainottaminen hapetuslukumenetelmällä.Kaasut.

Kaasujen yleinen tilanyhtälö.Hapot ja emäkset. Vahva happo. Vahva emäs. Liuoksen

pH:n laskeminen.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2024