Laaja kemia 2, Luento-opetus, 11.1.-27.2.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Laaja kemia 2, Luento-opetus, 11.1.-27.2.2024

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-61e60942-8d71-400f-85ca-fd2c06822aef_2023

Opintojakson nimi: Laaja kemia 2, Luento-opetus, 11.1.-27.2.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 11.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 27.02.2024

Tavoitteet:

Opiskelija osaa selittää kvantti- ja atomiteorian perusteet. Opiskelija osaa vertailla jaksollisen

järjestelmän eri ryhmien alkuaineiden ja niiden yhdisteiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia

kvanttimekaanisen atomimallin pohjalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kemiallisten

sidosten, molekyylien ja kompleksien synnyn ja rakenteet. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä aineen

molekulaarisen rakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa selittää

kiinteän olomuodon kuvaamisessa käytettävät eri mallit. Opiskelija osaa kuvata liuosten

höyrynpainekäyttäytymistä ja kolligatiivisia ominaisuuksia sekä ratkaista aiheeseen liittyviä

laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa reaktionopeusyhtälöitä reaktionopeuksien laskemiseen ja

reaktiomeknismien tunnistamiseen.


Sisältö:

Ydinsisältö

Kvanttiteoria ja atomin rakenne. Atomiorbitaalit.

Jaksollinen järjestelmä. Pääryhmien alkuaineet. Kemiallinen sidos ja molekyylien

rakenne. Molekulaarisen rakenteen vaikutus aineen ominaisuuksiin. Molekyylien

väliset vuorovaikutukset. Nesteiden ja kiinteiden aineiden rakenne. Kemiallinen

kinetiikka. Kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. Differentiaalinen ja integroitu

nopeuslaki.Liuosten kolligatiiviset ominaisuudetTäydentävä

tietämys

Alkuaineiden ominaisuuksien arvioiminen jaksollisen järjestelmän

perusteella.Hybridiorbitaalien muodostuminen. Molekyyliorbitaaliten muodostuminen.

Elektroni- ja värähdysspektroskopioiden perusteet.Metallisidoksen muodostuminen.

Reaktiomekanismit.Erityistietämys

Schrödingerin

aaltoyhtälön ratkaisu. Yksittäisten alkuaineiden ominaisuudet.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 10.01.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.