Insinöörikemia, Harjoitustyö, 4.3.-29.4.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Insinöörikemia, Harjoitustyö, 4.3.-29.4.2024

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-d03458eb-14e9-4e1c-8cd9-2d2ea24921ec_2023

Laajuus opintopisteinä: 1

Opintojakson nimi: Insinöörikemia, Harjoitustyö, 4.3.-29.4.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 04.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 29.04.2024

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aineen muutosten kemiallista taustaa, omaa

matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa ja omaa valmiuden ratkaista fysikaalis-kemiallisia

ongelmia. Tavoitteena on antaa diplomi-insinöörille valmiudet tehdä työelämässä yhteistyötä kemian

asiantuntijoiden kanssa.


Sisältö:

Ydinsisältö

Kemiallinen termodynamiikka: termodynaamiset

suureet sisäenergia, entalpia, entropia, Gibbsin energia ja näiden suureiden laskeminen kemialliselle

reaktiolle. Prosessin spontaanisuus.Atomien ja molekyylien rakenne

kvanttimekaanisen mallin mukaan. Atomiorbitaalit ja niiden muodostuminen. Kemiallisen sidoksen

yksinkertaiset mallit: ionisidos ja kovalenttinen sidos.Kemiallisen tasapainon

käsite ja tähän liittyvät peruslaskut. Kemiallinen kinetiikka:

reaktionopeuden määritelmä, nopeuteen vaikuttavat asiat ja käytännön merkitys.Hapetus-pelkistys

-reaktiot. Sähkökemiallisen reaktion erityispiirteet. Sähkökemialliset kennot. Galvaaniseen kennoon

liittyvät peruslaskut.Kemikaaleihin liittyvä työturvallisuus.

Kemikaaliturvallisuuden tietolähteet.Täydentävä tietämys

Gibbsin

energianmuutoksen ja tasapainon yhteys. Gibbsin energianmuutoksen ja maksimityön yhteys.Jaksollisen

järjestelmän selittäminen atomien orbitaalirakenteen avulla. LE-mallin mukainen kovalenttinen sidos.Katalyyttien

toimintaperiaatteet. Reaktionopeuden laskeminen alkunopeusmenetelmällä.Sähkökemialliset

kennojen sovellukset mm. akut ja polttokennot. Elektrolyysi.REACH-asetus ja

GHS-järjestelmä.Erityistietämys

Molekyyliorbitaalimallin

mukainen kemiallinen sidos. Metallisidos: valenssi- ja johtavuusvyöt.Kemiallisten

reaktioiden mekanismit.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 28.04.2024