Laaja kemia 1, Luento-opetus, 25.10.-11.12.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Laaja kemia 1, Luento-opetus, 25.10.-11.12.2023

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-fa453298-228e-4f48-b054-807daf6c2a1d_2023

Opintojakson nimi: Laaja kemia 1, Luento-opetus, 25.10.-11.12.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 25.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 11.12.2023

Tavoitteet:

Opiskelija osaa selittää kemiallisen tasapainon luonteen ja tasapainoon vaikuttavat tekijät.

Opiskelija osaa matemaattisesti käsitellä homogeenista ja heterogeenista tasapainoa sekä soveltaa

tietojaan kaasu- ja vesiliuos- ja happoemästasapainoihin. Opiskelija osaa määritellä hapot ja emäkset ja

soveltaa happo-emästeoriaa erilaisiin titrauksiin. Opiskelija osaa selittää kokeellisesti havaitun

ideaalikaasun tilanyhtälön ja kineettisestä kaasuteoriasta johdetun mallin ominaisuuksia. Opiskelija

ymmärtää kemiallisen energian olemuksen ja osaa selittää, kuinka sitä voidaan muuttaa muiksi energian

muodoiksi. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan perussuureet sisäenergian, entalpian, entropian ja

Gibbsin energian muutoksen ja osaa ratkaista näitä suureita käsitteleviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa

soveltaa entropian ja Gibbsin energian muutoksen käsitteitä kemiallisten reaktioiden spontaanisuuden

määrittämiseen. Opiskelija osaa yhdistää sähkökemian perusteet termodynamiikan käsitteisiin ja osaa

ratkaista galvaanista kennoa ja elektrolyysikennoa käsitteleviä laskutehtäviä.


Sisältö:

Ydinsisältö

Homogeeninen ja heterogeeninen kemiallinen

tasapaino. Aktiivisuuden käsite.Happo-emästasapainot ja näihin liittyvät

laskutehtävät kuten puskuriliuokset ja titrauslaskut. Niukkaliukoisen suolan liukoisuus ja siihen

vaikuttavat tekijät.Termokemia ja termodynamiikan tilan suureet sisäenergia ja

entalpia.Termodynamiikan tilan suureet entropia ja vapaa energia. Termodynaaminen

kemiallisen tasapainon käsittely.Hapettuminen ja pelkistyminen. Sähkökemiallisten

reaktioiden erityispiirteet. Sähkökemialliset kennot.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 18.09.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 20.10.2023