Kestävän kehityksen johdantojakso, Verkko-opetus, 23.10.-18.12.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kestävän kehityksen johdantojakso, Verkko-opetus, 23.10.-18.12.2023

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Social Sciences

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-21280c21-faa7-4152-a380-ba08eb1b39df_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Kestävän kehityksen johdantojakso, Verkko-opetus, 23.10.-18.12.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 23.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 18.12.2023

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön yhteydet

sekä tunnistaa niihin liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä. Hän tuntee kestävän kehityksen

kansallista ja kansainvälistä tieteellistä ja poliittista keskustelua, eettisiä piirteitä sekä keskeisiä

ristiriitoja. Hän osaa tarkastella yhteiskuntaa kestävän kehityksen näkökulmasta, ja omaa valmiudet

soveltaa ajattelua omalla oppialallaan.


Sisältö:

Kurssi on johdatus kestävään kehitykseen eri näkökulmista. Käsiteltävinä aiheina ovat muun muassa

kestävän kehityksen idea, ilmastonmuutos, kiertotalous, sosiaalinen kestävyys, kestävä yhdyskunta,

luonnon monimuotiuuden ratkaisut, ruoka, kestävä liiketoiminta. Jokaisella kerralla on kaksi

luennoitsijaa (tutkija ja käytännön toimija). Kurssilla rakennetaan monitieteistä vuoropuhelua

opiskelijoiden kesken. Lisäksi kurssilla esitellään Kestävän kehityksen opintokokonaisuudessa

opiskeltavat teemat (1 luentokerta, 1 teema)

KESTÄVÄN KEHITYKSEN

POLITIIKKA:

(1) globaalit tavoitteet

(2)

ilmastonmuutos

(3) talous

(4) hyvinvointi

KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARKI:

(5) kaupunki

(6) liikkuminen

(7) ruoka

(8)

asuminen

(9) luonto

YHTEISKUNNAN

UUDISTAMINEN:

(10) innovaatiot

(11)

demokratia

(12) reilu murros


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.09.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2023