Aineen rakenne, Luento-opetus (suomenkielinen), 4.3.-1.5.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Aineen rakenne, Luento-opetus (suomenkielinen), 4.3.-1.5.2024

Tieteenalanyksikkö: Physics Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-8f0cf62c-838b-403d-be6b-4062b5a5e171_2023

Opintojakson nimi: Aineen rakenne, Luento-opetus (suomenkielinen), 4.3.-1.5.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 04.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.05.2024

Tavoitteet:

Osaamistavoitteena on modernin fysiikan osa-alueiden ja erityisesti aineen rakenteen

perustuntemus. Moderni fysiikka kuvaa ilmiöitä ja asioita, joiden tulkinta, ymmärtäminen ja ennustaminen

perustuu kvanttiteoriaan ja suhteellisuusteoriaan. Aineen rakenteen kuvaaminen atomien ja

alkeishiukkasten sekä luonnon perusvuorovaikutusten avulla on syvällisin lähtökohta aineen

ominaisuuksien ja niihin liittyvien ilmiöiden selittämiseen ja ennustamiseen.Perustuntemukseen

kuuluu aiheisiin liittyvän uuden tiedon hankinnan osaaminen, kriittinen suhtautuminen tarjolla olevaan

tietoon, tiedon jakaminen esim. opettajana tai asiantuntijana ottaen huomioon eettiset näkökohdat ja

omaan osaamiseensa perustuvat mahdolliset sovellutukset sekä vastuunkanto. Perustuntemukseen kuuluu myös

kohtuullinen ilmiöiden välisten riippuvuuksien formaali hallinta (=laskurutiini).Aineen

olomuotojen tärkeimmät ominaisuudet selitetään sen atomirakenteen avulla. Keskeinen asia tässä on

elektronien muodostamat atomien väliset sidokset, joiden avulla päädytään molekyyleihin tai kiinteään

olomuotoon. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat aineen mekaaniset, termiset, sähköiset, magneettiset ja

optiset ominaisuudet, joiden (ja statistisen fysiikan) avulla voidaan luokitella olomuodot ja kiinteän

aineen tyypit: metalli, puolijohde ja eriste. Lisäksi tarkastellaan suprajuoksevuutta ja -johtavuutta

sekä LASEReita.Atomiytimien rakennetta ja ominaisuuksia tarkastellaan nukleonirakenteesta

lähtien. Radioaktiivisuus, ydinreaktiot ja ydinenergia sekä muut ydinfysiikan sovellutukset ovat tässä

keskeisimmät asiat. Alkeishiukkasten ominaisuudet ja rooli nukleonien eli ydinaineen ja atomaarisen

aineen rakenteeseen selitetään standardimallin avulla. Perusvuorovaikutukset ja säilymislait sekä niiden

merkitys kaikkeen edellä esitettyyn tuodaan myös esille.

Astrofysiikan ja kosmologian

peruskäsitteitä ja tunnettuja lainalaisuuksia esitellään suppeasti.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 07.03.2024