Mielenterveys ilmiönä, Luento-opetus, 10.1.-22.2.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Mielenterveys ilmiönä, Luento-opetus, 10.1.-22.2.2024

Tieteenalanyksikkö: Health Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-1d10b9dc-483e-411e-b13c-72b200b51a9b_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Mielenterveys ilmiönä, Luento-opetus, 10.1.-22.2.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 22.02.2024

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa tarkastella mielenterveyttä ja

mielenterveyden häiriöitä erilaisista näkökulmista - ymmärtää terveyden ja sairauden

bio-psyko-sosiaalisia ulottuvuuksia 

- tunnistaa tavallisimpia mielenterveyteen

liittyviä oireita ja niistä kehittyviä häiriötiloja 

- ymmärtää hyvinvoinnin,

toimintakyvyn ja elämänlaadun merkityksen terveydessä 


Sisältö:

- mielenterveyden biologinen perusta

- mielenterveys ja mielenterveyden

tutkimus terveystieteiden eri oppialojen näkökulmista 

- mielenterveyteen liittyvät

hyvinvointi-, toimintakyky-, elämänlaatunäkökulmat 

- positiivinen mielenterveys 

- mielenterveyteen liittyvät terveys- ja hyvinvointierot


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.