Empiirinen yhteiskuntatutkimus, Empiirinen yhteiskuntatutkimus, Tentti (suomi, kevät 2024), 1.1.-1.8.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Empiirinen yhteiskuntatutkimus, Empiirinen yhteiskuntatutkimus, Tentti (suomi, kevät 2024), 1.1.-1.8.2024

Tieteenalanyksikkö: Social Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-66310de6-3867-4fe7-a95a-ece6147e9132_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Empiirinen yhteiskuntatutkimus, Empiirinen yhteiskuntatutkimus, Tentti (suomi, kevät 2024), 1.1.-1.8.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 01.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2024

Tavoitteet:

Opiskelija tunnistaa yhteiskuntien ja ihmisten tutkimiselle tavanomaisia tutkimusmenetelmiä.

Hän osaa määritellä empiirisen tutkimuksen peruskäsitteitä sekä kuvailla erilaisten tutkimusaineistojen

piirteitä. Hän osaa kuvailla tutkimustiedon käyttötapoja ja selittää yhteiskuntaa sekä ihmistä koskevan

tutkimustiedon muotoutumisprosesseja. Hän osaa kuvata yhteiskuntatieteilijän asemaa määrällisten ja

laadullisten aineistojen tulkitsijana.  Hän pystyy selittämään erilaisten tutkimusasetelmien

lähtökohtia.


Sisältö:

Jakso rakentaa yhteiskuntaa koskevan empiirisen tutkimustiedon lukutaitoa. Jaksolla

tutustutaan yhteiskuntaa koskevan tiedon ja tutkimuksen tuottamisen ja arvioinnin käsitteisiin sekä

erilaisten tutkimusmenetelmien käyttötapoihin. Jaksolla tutustutaan yhteiskuntatieteissä käytettyihin

tutkimusaineistojen tyyppeihin sekä pohditaan millaisiin kysymyksiin ne antavat vastauksia.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2024