Inledning till juridisk svenska (2 op) - etäopetus

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Inledning till juridisk svenska (2 op) - etäopetus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 106011

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Inledning till juridisk svenska (2 op) - etäopetus

Opintojakson alkamisajankohta: 15.04.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 23.05.2024

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Haetko oikeustieteen opiskelijaksi valintakokeen tai avoimen yliopiston väylän kautta? Suorittamalla opintojakson Inledning till juridisk svenska (2 op) etukäteen avoimina yliopisto-opintoina voit nopeuttaa tulevien opintojesi etenemistä oikeustieteellisessä tiedekunnassa, kun pääset suoraan aloittamaan muita oikeusnotaarin tutkinnon pakollisia ruotsin kielen opintojaksoja.

Laajuus (op)

2.0Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kieli- ja viestintäopintojen keskusAjankohta

Verkkokurssi(24 oppituntia) huhti-toukokuussa 2024 sekä ennen varsinaista kurssia vapaaehtoinen kertaus (6 oppituntia) seuraavasti:

Kertaus:ma 15.4 klo 17–19.30to 18.4. klo 17–19.30Inledning till juridisk svenska (2 op):ma 22.4. klo 17–19.30to 25.4 klo 17–19.30ma 29.4 klo 17–19.30 ma 6.5 klo 17–19.30ti 14.5. klo 17–19.30to 16.5 klo 17–19.30ma 20.5 klo 17–19.30 to 23.5 klo 17–19.30

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden sekä mikrofonin ja kameran.

Kertausjakso

Vapaaehtoisen kertausjakson (6 oppituntia) tarkoituksena on, että opiskelija saa kertausta ja tukea oikeusalan tutkintoon kuuluvan ruotsin kielen kurssin suorittamiseen. Kertausjakso ei ole pakollinen osa kurssia, vaan 2 op:n laajuinen kurssi Inledning till juridisk svenska alkaa sen jälkeen. Kertauksen taso on A2-B1.

Kertauksessa.•  harjoitellaan kielen keskeisiä perusrakenteita ja sanastoa •  kirjoitetaan lyhyitä asiatekstejä•  tehdään pienimuotoisia suullisia harjoituksia

Inledning till juridisk svenska -opintojakson tavoitteet

Taitotaso B1-B2eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)

Opiskelija

- oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja ruotsin kielen taidon kehittämisestään ja tutustuu oman alansa kannalta relevantteihin lähteisiin ja apuvälineisiin- käyttää ruotsin kieltä rohkeasti oman taitotasonsa mukaisesti- ymmärtää pääkohdat oikeudellisiin kysymyksiin liittyvästä puheesta- pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja keskustelemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä- hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä

Sisältö

Juridiikkaan johdattelevia tekstejä sekä suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Ruotsin kielen rakenteiden kertausta ja syventämistä juridisten tekstien avulla.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 24 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Lisäksi vapaaehtoinen kertausjakso, johon kuuluu 6 oppituntia (à 45 min.) verkko-opetusta.

Opintojakson suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitusten tekemistä. Harjoitukset ovat suullisia ja kirjallisia opintojakson aikana arvioitavia tehtäviä.Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava vähintään 75 %:iin varsinaisen opintojakson oppitunneista (vapaaehtoisen kertauksen oppitunteja ei huomioida).

Arviointi

Jatkuva arviointi: hyväksytty - hylätty

Opintojaksolla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Jos molemmat osa-alueet on suoritettu hyväksytysti, opintojaksosta Inledning till juridisk svenska saa kokonaisarvosanan hyväksytty.

Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä Moodlessa jaettava materiaali.

Vastaavuus

Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen ruotsin kielen opintojakso KIRU2662

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 150 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 150 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota). (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.09.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 02.04.2024