Espanjan kielen jatkokurssi 2 (5 op) - etäopetus

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Espanjan kielen jatkokurssi 2 (5 op) - etäopetus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 202104

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Espanjan kielen jatkokurssi 2 (5 op) - etäopetus

Opintojakson alkamisajankohta: 17.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 08.05.2024

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 17.1.–8.5.2023 keskiviikkoisin klo 16.30–19.45 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 28.2. ja vappuna 1.5.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Kohderyhmä

Espanjan kielen jatkokurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 12-15 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssit 1 ja 2 sekä jatkokurssin 1 tai muuten hankkineet vastaavat tiedot, esim. 5–6 lukiokurssia tai DELE perustaso (kielitaito tasolla A2.1.).

Tavoitteet

Taitotaso A2.2

eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf#31218864_OPH_Lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019_FI_sisus_19_10_22.indd%3A.39584%3A577)) (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf#31218864_OPH_Lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019_FI_sisus_19_10_22.indd%3A.39584%3A577)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- hallitsee espanjan peruskieliopin- hallitsee preteritin, imperfektin ja pluskvamperfektin käytön ja tuntee futuurin eri muodot, suorat ja epäsuorat objektipronominit sekä indefiniittipronomineja- ymmärtää yleiskielisiä tekstejä ja osaa keskustella niistä- osaa keskustella ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista, esim. matkoistaan tai harrastuksistaan- osaa perustella mielipiteitään- tuntee espanjankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria- pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti esim. työssäSisältö

Kurssilla syvennetään mm. kieliopin, sanaston sekä suullisen ja kirjallisen taidon hallintaa. Jatketaan preteritin ja imperfektin opiskelua sekä opetellaan pluskvamperfektin ja futuurin käyttöä. Suullista kielitaitoa harjoitellaan muun muassa pari- ja pienryhmäkeskustelujen muodossa. Luetun ja kuullun ymmärtämistä harjoitellaan sekä oppikirjan että autenttisten materiaalien avulla. Laaditaan myös erilaisia lyhyitä tekstejä.

Aihepiireinä ovat muun muassa harrastukset, matkakokemukset, asiointi esim. lääkärissä, asuminen ja asuinympäristö, ihmissuhteet, tapaamiset, espanjankielisten maiden ruokakultuuri ja pöytäkeskustelut.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 60 oppituntia (à 45 min.) sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 135 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä).

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen ja sovittuihin harjoitustöihin sekä suullisen ja kirjallisen loppukokeen suorittaminen hyväksytysti.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Rambla Lop, Warjus:Ventana 3, Sanoma Pro, ISBN: 978-952-63-4304-4, kappaleet 3–8

Lisäksi käytetään opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 8.5.2023

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 155 euroa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota)

Katso myös

Espanjan kielen jatkokurssi 2 vastaa tasoltaan Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Espanja 4.

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua syksyllä 2024 alkavalla kurssilla Espanjan kielen jatkokurssi 3.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 24.10.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 10.12.2023