Johdatus visuaaliseen analyysiin - UYLE0301 (3 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus visuaaliseen analyysiin - UYLE0301 (3 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 195001

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Johdatus visuaaliseen analyysiin - UYLE0301 (3 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 10.02.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2025

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Aikataulu

La 10.2.2024 klo 10–15.15 (6 h) Verkko-opetus, Zoom

Ti 13.2.2024 klo 17–19.30 (3 h) Verkko-opetus, Zoom

Ti 20.2.2024 klo 17–19.30 (3 h) Verkko-opetus, Zoom

La 9.3.2024 klo 10–15.15 (6 h) Verkko-opetus, Zoom

La 16.3.2024 klo 10–15.15 (6 h) Verkko-opetus, Zoom

Opetuspaikka

Verkko-opetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa- määritellä keskeisiä visuaalisia analyysimenetelmiä ja tarkastelutapoja- tarkastella ja tulkita menetelmien ja tarkastelutapojen avulla erilaisten teosten sekä tuotteiden rakenteita ja sisältöjä- soveltaa niitä oman alansa kontekstissa

Sisältö

Taidehistorian tarjoamat keinot tulkita taideteosten ja muiden visuaalisten tuotteiden rakenteita ja sisältöjä. Keskeisinä analyysimenetelminä ovat mm. formalistinen, ikonologinen, taideteoksen yleinen ja semioottinen tulkinta sekä tarkastelutapoina mm. feministinen, ideologiskriittinen, psykologinen ja sosiologinen näkökulma.

Toteutus ja työmuodot

Luennot 14-18 h, harjoitukset 8 h, harjoitustyönä itsenäisesti toteutettu analyysi (2-3 liuskaa) ja sen esittely, itsenäistä työskentelyä yht. 57 h.

Vaadittavat suoritukset

Verkkoluennoille ja harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytty analyysitehtävä.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Kirjallisuus ja materiaalit sovitaan erikseen.

Opettaja

Mikko Snellman

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 95 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä. (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/)

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Lisätietoja

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888, leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 27.01.2024