Uuden ajan taide - UYLE0344 (4 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Uuden ajan taide - UYLE0344 (4 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 195003

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Uuden ajan taide - UYLE0344 (4 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 20.04.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2025

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Aikataulu

La 20.4.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

La 11.5.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

La 25.5.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

La 8.6.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

Opetuspaikka

Verkko-opetus

Opettaja

FM Virpi Nikkari

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaiselle taiteelle tyypillisiä piirteitä 1400-luvulta 1850-luvulle- arvioida ja analysoida keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja aatteelliseen viitekehykseen- tunnistaa uuden ajan taiteen keskeisiä piirteitä Suomen taiteessa

Sisältö

Perustiedot länsimaisen taiteen keskeisistä kehitysilmiöistä, tyyleistä, kronologiasta ja taiteilijoista uuden ajan (1400/1500-luku) alusta 1800-luvun puoliväliin sekä samanaikaisista taideilmiöistä Suomessa.

Suoritustapa

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 20-28 h, itsenäistä työskentelyä yht. 80 h

Vaadittavat suoritukset: Luennot ja essee (tai kirjatentti). Tampereen kesäyliopistossa opintojakso suoritetaan esseellä.

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Sarajas-Korte, Salme (1988) Ars Suomen taide, osa 2, s. 48–57, 67–79, 88–133, 196–233, 257–359 (1 op)

Sarajas-Korte, Salme (1989) Ars Suomen taide, osa 3, s. 14–149 (1 op)

Sarajas-Korte, Salme (1989) Ars Suomen taide, osa 4, s. 200–287 (1 op)

Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudempi) Maailman taiteen historia (luvut 10, 11, 13, 14 ja 15) (1 op)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä. (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/)

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 20.04.2024