Romolo - käytännön italiaa verkossa 1 (3 op) - verkkokurssi

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Romolo - käytännön italiaa verkossa 1 (3 op) - verkkokurssi

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 103010

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Romolo - käytännön italiaa verkossa 1 (3 op) - verkkokurssi

Opintojakson alkamisajankohta: 23.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 13.05.2024

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus: KK-ITA103

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

23.1.–13.5.2024

Kurssi alkaa alkutapaamisella, joka järjestetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän avulla tiistaina 23.1. klo 19.00–20.30. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä kamera.

Alkutapaamisessa tutustutaan kurssilla käytettävään Padlet-alustaan. Kurssille voi osallistua, vaikka ei pystyisi osallistumaan alkukokoontumiseen. Ellet osallistu alkutapaamiseen, ota yhteyttä kesäyliopistoon saadaksesi ohjeet verkko-oppimisalustaan liittymistä varten.

Opettaja

FM Katri Kuusela (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid). Italian alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on harjoitella alkeistason keskeistä sanastoa ja rakenteita kirjallisesti.

Sisältö

Aihepiirit: kahvilassa, ravintolassa, hotellissa, vaatekaupassa ja apteekissa asioiminen, lomanvietosta kertominen, museoissa ja elokuvateattereissa käyminen jne.

Suoritustapa

Romolo - käytännön italiaa verkossa -kurssi muodostuu yhdestä verkkotapaamisesta ja verkossa itsenäisesti tehtävistä harjoituksista.

Opiskelijan työmäärä:- verkkokurssi Padlet-alustalla: kotitehtävät eli itsenäistä työskentelyä verkossa 80 tuntia (n. 5 tuntia/viikko)- alkutapaaminen 2 oppituntia

Koska kurssi on ajastettu, opiskelijan pitää suorittaa ja lähettää opettajalle 80 % tehtävistä ajallaan.Joka viikko opiskelija saa palautetta opettajalta osasta tehtävistä, osa tehdään ja tarkistetaan itsenäisesti.Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty–hylätty

Saadaksesi suoritusmerkinnän sinun tulee kurssin alkaessa ilmoittautua Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi. Ohjeet ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Ilmoittautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin suoritettuasi voit tulostaa opintosuoritusotteen (https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opintoja-koskevat-todistukset-avoin-yliopisto) Oma Opintopolku -palvelusta.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa. Katso alla 'Aikaisen ilmoittautujan etu'! Kurssimaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.HUOM! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: sen lisäksi, että opiskelija ilmoittautuu Tampereen kesäyliopistoon, tulee hänen ilmoittautua myös Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 165 euroa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota)

Katso myös

Voit käydä Romolo-kurssia yhtä aikaa Italian alkeiskurssi 2 (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9492/italian-alkeiskurssi-2-3-op-etaopetus/):n (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8838/italian-alkeiskurssi-2/) kanssa.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 03.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 10.12.2023