Venäjän kielen jatkokurssi 1 (5 op) - etäopetus

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Venäjän kielen jatkokurssi 1 (5 op) - etäopetus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 208003

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Venäjän kielen jatkokurssi 1 (5 op) - etäopetus

Opintojakson alkamisajankohta: 24.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 08.05.2024

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 24.1.–8.5.2024 keskiviikkoisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta vappuna 1.5.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Voit osallistua kurssille mistä tahansa, vaikka Suomen ulkopuolelta.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 8-10 opintopisteen laajuiset venäjän kielen alkeiskurssi 1:n ja alkeiskurssi 2:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (esim. 3-4 lukiokurssia). Kielitaito tasolla A1-A2.

Tavoitteet

Taitotaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)

Venäjän kielen jatkokurssi 1:n suoritettuaan opiskelija

- pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti, kun keskustelu on suhteellisen hidastempoista- ymmärtää keskeiset asiat puheesta- osaa keskustella arkisista tapahtumista- osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan- osaa viestiä työelämän ja oman alansa yleisissä suullisissa kielenkäyttötilanteissa sekä osaa kertoa oman alansa päätoiminnoista- osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä halliten peruskieliopin keskeiset rakenteet- ymmärtää arkipäivän kielellä kirjoitettuja tuttuja aiheita käsitteleviä tekstejä- osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa tai kuulemaansa ja esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä- osaa toimia kulttuurieroja huomioon ottaen- osaa hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaanSisältö

Kurssiin kuuluu

- venäjän kielioppia- ääntämis- ja intonaatioharjoituksia- kirjoitus- ja sanastoharjoituksia- puhevalmiusharjoituksia venäjän kielen käytöstä- Internet: venäjänkielisiä sivuja (uutiset); venäläisiä linkkejä, joista löytää mm. kulttuuritietoutta ja maantuntemusta- oppiminen on viestinnällistä; aiheita ovat mm. perhe ja suku, arjen tapahtumat, opinnot, työ, terveys ja asuminenSuoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja se vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Suullista  kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo & Irina Malmberg, Uudistettu Kafe Piter 2, Venäjää taitotasolle A2 (kappaleet 1 - 8)ISBN/GTIN: 978-951-1-42138-2

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 8.5.2024Uusintakokeiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 155 euroa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota)

Katso myös

Venäjän kielen jatkokurssi 1 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä 3.

Jatkokurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua venäjän kielen jatkokurssi 2:lla, joka on suunnitteilla syksyksi 2024.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 10.12.2023