Talousmatematiikan perusteet 5 op - ayORMS1030 - kevät 2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Talousmatematiikan perusteet 5 op - ayORMS1030 - kevät 2024

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140010

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Talousmatematiikan perusteet 5 op - ayORMS1030 - kevät 2024

Opintojakson alkamisajankohta: 13.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 28.05.2024

Paikka:

Toimipaikka avoin


Kuvaus:

Oppiaine

Talousmatematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 135€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Luennot ja harjoitukset reaaliaikaisina Zoomissa. HUOM! Läsnäoloa opetukseen suositellaan vahvasti. Luennot tallennetaan, mutta harjoituksia ei.ke 13.3. klo 18-20.15 luentope 15.3. klo 18-19.30 luentoti 19.3. klo 18-19.30 harjoituske 20.3. klo 18-20.15 luentope 22.3. klo 18-19.30 luentoti 26.3. klo 18-19.30 harjoituske 27.3. klo 18-20.15 luentoti 2.4. klo 18-19.30 harjoituske 3.4. klo 18-20.15 luentope 5.4. klo 18-19.30 luentoti 9.4. klo 18-19.30 harjoituske 10.4. klo 18-20.15 luentope 12.4. klo 18-19.30 luentoti 16.4. klo 18-19.30 harjoituske 17.4. klo 18-20.15 luentope 19.4. klo 18-19.30 luentoti 23.4. klo 18-19.30 harjoituske 24.4. klo 18-20.15 luentope 26.4. klo 18-19.30 luentope 3.5. klo 18-19.30 luentoti 7.5. klo 18-19.30 harjoituske 8.5. klo 18-20.15 luentoti 14.5. klo 18-19.30 harjoituske 15.5. klo 18-20.15 luentope 17.5. klo 18-19.30 luentoti 21.5. klo 18-19.30 harjoituske 22.5. klo 18-20.15 luentope 24.5. klo 18-19.30 luentoti 28.5. klo 18-19.30 harjoitus

Opettaja

Valtteri Laaksonen

Suoritustapa

Luennot ja harjoitukset etänä Zoomin kautta.

Välikokeet tai tentti (etänä).

1.  välikoe: suoritettavissa ke 17.4. - su 21.4. välillä Moodlessa2.  välikoe: suoritettavissa ke 29.5. - su 2.6. välillä MoodlessataiTentti koko kurssialueesta: suoritettavissa ma 3.6 - su 9.6. välillä Moodlessa

Sisältö

Luennot 48 h ja harjoitukset 20 h.

Finanssilaskentaa, ääriarvotehtäviä, integraalilaskentaa, lineaarialgebraa, differentiaalilaskentaa, indeksit. Opintojakso kehittää kriittistä ja analyyttistä ajattelua, IT-taitoja (Excel), ongelmanratkaisu-ja päätöksentekotaitoja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), diskontata kassaerän ja laskea kassavirran nykyarvon, laskea tasaerälainan annuiteetin, verrata investointiprojektien kannattavuutta eri mittareilla, ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, matriiseilla, laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, käyttää Cramerin kaavoja sekä selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Luentomateriaalit ovat Moodlessa.

Oheislukemista: Sudsaeter K. & Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta (mailto:vappu.salonen@tampereenkesayliopisto.fi) p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta (mailto:toimisto@tampereenkesayliopisto.fi) p. 050 303 1178.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 22.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.