Katsaus Suomen taiteeseen - UYLE0348 (2 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Katsaus Suomen taiteeseen - UYLE0348 (2 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 195004

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Katsaus Suomen taiteeseen - UYLE0348 (2 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 24.08.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2025

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus

2 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Aikataulu

La 24.8.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

La 7.9.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

La 21.9.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

Opetuspaikka

Verkko-opetus

Opettaja

FM Virpi Nikkari

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-tunnistaa keskiajan suomalaisalueen arkkitehtuurin ja kuvataiteen piirteitä katolisen uskonnon viitekehyksestä ja osana Ruotsin kuningaskuntaa sekä Venäjän keisarikuntaa-tunnistaa 1600-, 1700- ja 1800-luvun suomalaisen arkkitehtuurin ja kuvataiteen piirteitä-arvioida ja analysoida suomalaisen taiteen keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa 1600-, 1700 ja 1800-luvun historialliseen, kulttuuriseen ja aatteelliseen kansainväliseen ja kotimaiseen viitekehykseen

Sisältö

Perustiedot suomalaisen taiteen kehityspiirteistä ja tyyleistä aikana, jolloin maa oli osana Ruotsin kuningaskuntaa ja autonomisena Suomen suuriruhtinaskuntana osana Venäjän keisarikuntaa.

Suoritustapa

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 16-20 h, itsenäistä työskentelyä 30 h tai kirjatentti

Vaadittavat suoritukset: Tampereen kesäyliopistossa opintojakso suoritetaan esseellä.

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan (toim. von Bonsdorff 1998) s. 10–244

TAI

Konsten i Finland från medeltid till nutid s. 8–228 tai Art in Finland From the Middel Ages to the present day pp. 10–244.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 95 €, joka maksetaan opintojaksolle ilmoittauduttaessa verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä. (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/)

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 10.08.2024