Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri - UYLE0327 (4 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri - UYLE0327 (4 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 195006

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri - UYLE0327 (4 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 01.02.2025

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2025

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Aikataulu

La 1.2.2025 klo 11.15-15.00 verkko-opetus, Zoom

Ke 5.2.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom

Ke 12.2.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom

Ke 19.2.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom

Ke 5.3.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom

Ke 12.3.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom

La 15.3.2025 klo 11.15-15.00 verkko-opetus, Zoom

Opetuspaikka

Verkko-opetus

Opettaja

FT Maija Mäkikalli

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaisen modernin muotoilun ja arkkitehtuurin tyylejä ja ilmiöitä 1850-luvulta nykyaikaan- selittää länsimaisen modernin muotoilun ja arkkitehtuurin taustatekijöitä

Sisältö

Perustiedot länsimaisen modernin taideteollisuuden, muotoilun ja arkkitehtuurin ilmiöistä ja tyyleistä sekä niiden ilmenemisestä Suomen muotoilussa ja arkkitehtuurissa

Suoritustapa

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 20–28 h tai kirjatentti

Vaadittavat suoritukset: Tampereen kesäyliopistossa luennot ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Korvenmaa, Pekka (2009) Taide & Teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan (1 op)

Woodham, Jonathan M (1997) Twentieth Century Design

Nikula, Riitta (1993) Rakennettu maisema. Suomen arkkitehtuurin Vuosisadat, s. 82–155. (1 op)

Colguhoun, Alan (2002) Modern Architecture

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 €sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä. (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/)

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 25.01.2025