Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen - UYLE0347 (3 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen - UYLE0347 (3 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 195007

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen - UYLE0347 (3 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 29.03.2025

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2025

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Aikataulu

La 29.3.2025 klo 10.00–15.15 Lähiopetus, Tampereen yliopisto

La 12.4.2025 klo 10.00–15.15 Lähiopetus, Tampereen yliopisto

La 26.4.2025 klo 10.00–15.15 Lähiopetus, Tampereen yliopisto

Opetuspaikka

Tampere, lähiopetus

Opettaja

TaT Ilkka Väätti

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa pohjoisen ja saamelaisen taiteen piirteitä- tunnistaa pohjoisen taiteen, ympäristön ja suomalaisen taiteen välisiä yhteyksiä- tunnistaa saamen taiteen ja saamen kulttuurin sekä historian välisiä yhteyksiä

Sisältö

Perustiedot pohjoisesta taiteesta ja katsaus saamelaistaiteeseen Suomessa

Suoritustapa

Luennot (n. 8 h), opetuskeskustelut, ryhmätyöt (n. 9 h) yht. 14–24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 52 h

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Lehtola, Veli-Pekka (2015 tai 1997) Saamelaiset historia, yhteiskunta, taide

Lapin taikaa. Lappi-aiheista taidetta 1800-luvulta nykyaikaan (2011)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 95 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä. (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/)

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 22.03.2025