Tilastotieteen perusteet 5 op, aySTAT1030 - kevät 2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Tilastotieteen perusteet 5 op, aySTAT1030 - kevät 2024

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140011

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Tilastotieteen perusteet 5 op, aySTAT1030 - kevät 2024

Opintojakson alkamisajankohta: 05.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 29.04.2024

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Oppiaine

Tilastotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 135€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Huom! Kurssi on PERUTTU!

Kevät 2024.

Luennot ja harjoitukset reaaliaikaisina Zoomissa. HUOM! Läsnäoloa opetukseen suositellaan vahvasti. Luennot tallennetaan, mutta harjoituksia ei.

ti 5.3. klo 17-20.30 luentoti 12.3. klo 17-20.30 luentoma 18.3. klo 17-20.30 harjoitusti 19.3. klo 17-20.30 luentoti 26.3. klo 17-20.30 luentoti 2.4. klo 17-20.30 harjoituske 3.4. klo 17-20.30 luentoti 9.4. klo 17-20.30 luentoma 15.4. klo 17-20.30 harjoitusti 16.4. klo 17-20.30 luentoti 23.4. klo 17-20.30 luentoma 29.4. klo 17-20.30 harjoitusEtätentit Moodlessa:tentti: vk 19 (päivä varmistuu myöhemmin)1. uusintatentti: Alustavasti vk 21 (päivä varmistuu myöhemmin)

Sisältö

Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.

Opettaja

Hanna Koskinen

Tavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet, kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opintojakso kehittää kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä.

Suoritustavat

Harjoitukset ja verkkotentti.

Arvostelu: asteikolla 1-5 tai hylätty

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kurssimateriaali Moodlessa.

Oheiskirjallisuus:

a) Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 taib) Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 taic) David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan, chapters 1-11Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen ja Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista (https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/).

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta (mailto:vappu.salonen@tampereenkesayliopisto.fi) p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta (mailto:toimisto@tampereenkesayliopisto.fi) p. 050 303 1178.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 20.02.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.