Naisten elämää keskiajalla (etäopetus)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Naisten elämää keskiajalla (etäopetus)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 111001

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Naisten elämää keskiajalla (etäopetus)

Opintojakson alkamisajankohta: 15.02.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 18.04.2024

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

HUOM! Kurssi ei toteudu keväällä 2024. Se pyritään siirtämään syksylle 2024, mahdollinen uusi aikataulu ilmoitetaan lähiaikoina.

Reaaliaikaiset verkkoluennot

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen 1. luentokertaa.

Moodle aukeaa 12.2.

HUOM!Luennot ovat reaaliaikaisia eikä niitä tallenneta.

Varaa viikottain aikaa opiskelulle.

Edeltävät opinnot

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Opintojakso on keskiajan tutkimuksen opintoja. (https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/historian-opinnot/keskiajan-tutkimuksen-opinnot) Kurssin voi suorittaa myös yksittäisenä kurssina.

Kuvaus

Millaista naisten elämä oli keskiajalla? Oliko naisilla mahdollisuutta opiskella? Saivatko naiset hallita omaisuutta? Oliko kuningattarilla valtaa? Mitä vaihtoehtoja naisilla oli avioliiton ja perhe-elämän lisäksi? Osallistuivatko naiset kirjalliseen elämään? Kuka oli Hildegard Bingeniläinen, Eleonoora Akvitanialainen tai Margery Kempe?

Kurssilla tarkastellaan naisen asemaa ja toimijuutta varhaiskeskiajalta myöhäiskeskiajalle (1500-luvun alkuun). Perehdymme naisten elämään monipuolisesti. Kurssilla tutustumme muun muassa luostarielämään ja uskonnollisiin maallikkoliikkeisiin, keskiaikaiseen perhe-elämään ja naisten työmahdollisuuksiin. Kurssilla luetaan myös katkelmia keskiaikaisista lähteistä (käännöksinä).Kurssilla pohditaan antiikin ajan naisten elämää eri näkökulmista monipuolisia lähde-esimerkkejä hyödyntäen. Keskeisiä teemoja ovat naisen asema perheessä, naisten työ, naisten rooli uskonnossa sekä naisten mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kurssi kattaa antiikin eri ajanjaksot minolaisesta kulttuurista myöhäisantiikkiin.

Tavoitteet

Tämä etäkurssi koostuu reaaliaikaisista verkkoluennoista sekä luentotallenteista ja muusta Moodlen kautta jaettavasta materiaalista. Harjoitustehtävien lisäksi kurssisuoritukseen kuuluu kirjallinen lopputehtävä, oppimispäiväkirja, joka arvioidaan arvosanalla 0–5.

Kirjallinen lopputehtävän palautuspäivä ilmoitetaan kurssin aikana.

Lue lisää: Kirjalliset oppimistehtävät (https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/kirjalliset-oppimistehtavat-avoin-yliopisto)

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on tietoa naisten mahdollisuuksista ja elämänpiireistä varhaiskeskiajalta myöhäiskeskiajalle. Lisäksi opiskelija on tutustunut aihepiiriin liittyviin keskiaikaisiin lähteisiin.

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja ja harjoitustehtävät

Tarkemmat ohjeet löytyvät jakson Moodle-alustalta.

Arviointiasteikko:0–5

Arviointi ja opintosuoritukset (https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/arviointi-ja-opintosuoritukset-avoin-yliopisto)

Oppimateriaali

Artikkelit ja muu materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on historian aineopintoja.

Korvaavuus:

KESK-5140 Keskiajan historian erityiskursseja 1 5 op (Helsingin yliopisto)

HISK-212 Euroopan historia 5 op (Helsingin yliopisto)

Opiskelijat voivat suorittaa kurssikoodin vain kerran. Mikäli olet suorittanut tämän kurssin kaikki koodit, ota yhteyttä Helsigin yliopistoon ennen ilmoittautumista: avoin-student@ (http://helsinki.fi)helsinki.fi (helsinki.fi)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 190 €.

Kurssimaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

HUOM! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: sen lisäksi, että opiskelija ilmoittautuu Tampereen kesäyliopistoon, tulee hänen ilmoittautua myös Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 190 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi (tampereenkesayliopisto.fi), puh. 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 01.02.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.