Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5R00CJ90-3011


Opintojakson nimi: Arkkitehtuuripiirtämisen perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 29.03.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 30.05.2021


Opetusajat: Löytyvät opintojakson kotisivulta kohdasta ohjelma.


Laajuus opintopisteinä: 3


Linkki: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/arkkitehtuuripiirtamisen-perusteet-0#expander-trigger--content-additional


Kohderyhmä:

Haluatko vahvistaa piirustustaidossasi kolmiulotteista havainnollistamista oppien samalla lisää perspektiivin kuvaamisesta? Ilmoittaudu Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen AMKin kurssille, jolla perehdytään erilaisiin kuvantamistapoihin, mittasuhteiden havainnollistamiseen ja esitystaidon kehittämiseen. Kurssi antaa valmiuksia esimerkiksi rakennusarkkitehdin soveltuvuuskokeeseen ja on hyväksiluettavissa opintoihin, jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi.


Paikka:

Kuntokatu 3, jos lähiopetus mahdollista. Muuten etäopetuksena tai verkossa.


Tavoitteet:

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee erilaisten tasokuvausmenetelmien sekä aksonometristen ja perspektiivikuvaustapojen perusteet


Suoritustapa:

Opetusvideot ja demonstraatiot, ohjattu harjoitusten tekeminen tunnilla (jos lähiopetus on mahdollista), opetuskeskustelu, verkko-opinnot.
Noin 45 oppituntia. Noin 35 tuntia pieniin kotiharjoituksiin, asioitten kertaamiseen sekä isompiin harjoitustöihin.


Oppimateriaali:

Kaikki tarvittava opetusmateriaali, kuten ohjeistukset, videot ym. löytyvät Moodlesta. Kurssilla käytetään omia piirustusvälineitä, kuten lyijykyniä (eri kovuuksia), pyyhekumia, teippiä, puuvärejä, harppia ja hakaviivainta.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 10.03.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin