Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5N00FI26-3002


Opintojakson nimi: Mittaamisen ja raportoinnin perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 16.04.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 06.05.2021


Opetusajat: pe 16.4. pe 23.4. to 6.5.


Laajuus opintopisteinä: 3


Kohderyhmä:

Vammalan lukion opiskelijat


Paikka:

Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, 33520 Tampere tai etäopetuksena, jos Korona-rajoitukset vielä voimassa.


Tavoitteet:

Opiskelija osaa
• suorittaa ohjattuna mittaustehtävän
• laatia ohjattuna tehtävän mukaisen mittauspöytäkirjan
• soveltaa eri menetelmiä mittaustulosten käsittelyyn
• laatia mittaustuloksiaan ja tulosten käsittelyä tukevan graafisen esityksen
• osaa laskea mittaustehtävän mukaiset virhearviot\r\n• laskea mittaustehtävän mukaiset virhearviot
• laatia ohjattuna normien mukaisen raportin hyvää suomen kieltä käyttäen
• ymmärtää viestintätaitojen merkityksen
• osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
• hyödyntää saamaansa palautetta
• pystyy kehittämään suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan
• osaa antaa ja vastaanottaa arvioiden palautetta
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
• käyttää kirjoitusviestinnässään tekniikan standardien ja kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä
• raportoi insinöörimäisesti teknisiä mittauksia ja testauksia, joita osaa tarvittaessa havainnollistaa visuaalisesti


Sisältö:

Mittauksia tekniikan alalta
Tuloksen laskentamenetelmiä mukaanlukien lineaarinen regressio Raporttien laatiminen suoritetuista töistä


Lisätietoja:

45 €. Jos toisen asteen opiskelija ilmoittautuu Korota-tarjottimen kautta ja rehtori hyväksyy opiskelijan ilmoittautumisen, on opiskelu ilmoittautuneelle maksutonta. Opintomaksu laskutetaan ilmoittautuneen oppilaitokselta.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.02.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin