Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 7F00FI98-3001


Opintojakson nimi: Terapeuttisen harjoittelun perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 22.03.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 23.05.2021


Opetusajat: Täsmennetään myöhemmin.


Laajuus opintopisteinä: 1


Paikka:

Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3


Tavoitteet:

Tavoitteet
o Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä pääkohdat terveysliikuntaan ja terapeuttiseen harjoitteluun liittyvistä ilmiöistä ja käsitteistä. Opiskelija osaa käyttää joitakin terapeuttisen harjoittelun menetelmiä omassa harjoittelussaan.


Sisältö:

Sisällöt
o Terveyskunto ja sen mittaaminen, terveysliikunta, terapeuttinen harjoittelu
o Lihasvoimaharjoittelu, liikkuvuus- ja venyttelyharjoittelu, liikehallinta


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 22.02.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin