Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 131601


Opintojakson nimi: Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op) - TOIK1017 - kevät 2021


Opintojakson alkamisajankohta: 12.04.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2021


Paikka:

Tampere


Oppiaine

Talousoikeus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 95€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Huom! Kurssi siirtyy keväälle 2021!

Luennot:

ma-ti 12.-13.4. klo 16.30-20.15. 

Luennot pidetään lähiopetuksena jos koronatilanne sen sallii. Myös lähiluennoille voi osallistua zoom-etäyhteyden kautta (luennoista tulee myös tallenne Moodleen).

Paikka: Tampereen yliopisto, sali varmistuu myöhemmin.

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa (15 h).

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Suoritustapa

Luennot. Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.

Tentti pidetään lähi/verkkotenttinä

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija voi tunnistaa juridiikan merkityksen ja mahdollisuudet keskeisissä liiketoimintaratkaisuissa. Opintojakso valmistaa opiskelijaa itsenäisten talousoikeudellisten valmiuksien hankkimiseen ja itsenäiseen hyödyntämiseen.

Työelämävalmiudet: Asiakokonaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Itsenäinen argumentointi.

Sisältö

Juridiikan merkitys liiketoiminnan osana ja potentiaali sen kehittämisessä. Markkinoinnin, rahoituksen, laskentatoimen ja johtamisen keskeiset juridiset liittymät.

Oppimateriaali

Vainio – Kärkkäinen (2014). Kirjoituksia talousoikeudesta. Kirjasta tulee Moodleen verkkoversio.
Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.06.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 29.03.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin