Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164008


Opintojakson nimi: Valtiosääntöoikeus (7 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 26.02.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 09.08.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella pe 26.2 ja la 27.2.2021 sekä pe 5.3. ja la 6.3.2021, pe klo 17-20 ja la klo 9-15

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 – 5 op).

Opintojakson voi suorittaa myös verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa (jos linkistä ei avaudu kurssisivu, vaan Nettiopsun etusivu, klikkaa linkkiä uudelleen).

Jos  olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston   opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta.   Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista.

Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden  valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Sisältö

Suoritustapa

Luennot 20 oppituntia (à 45 min.)

Suoritusvaihtoehto 1:
Kirjallinen tentti JA harjoitustyö (aineistotehtävä). Tätä vaihtoehtoa suositellaan opintojakson pääasialliseksi suoritustavaksi.   

Vapaaehtoisesta aineistotehtävästä voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tehtävän voi tehdä vain kerran ennen osallistumista ensimmäiseen tenttiin. Aineistotehtävä (tiedostomuotona PDF) palautetaan Moodleen kolme päivää ennen tenttipäivää, edelliseen perjantaina klo 23.59 mennessä.

Suoritusvaihtoehto 2:
Kirjallinen tentti. Tässä vaihtoehdossa kirjallisuustentin aineisto on laajempi kuin niillä, jotka suorittavat myös aineistotehtävän.

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä  opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole  pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla voidaan jakaa materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Jos opiskelija suorittaa harjoitustyön (aineistotehtävän), on kirjallisen tentin osuus suorituksen arvioinnissa 75 % ja aineistotehtävän 25 %.

Harjoitustyöstä saadut pisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. aineistotehtävän aineisto + säädökset)

Kirjallisuus:

Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden:
Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 64-372.   

Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin  - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, (2011), s.  61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja  III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17).   

Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän  kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat  artikkelit:
Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952.  

Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455.   

Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943.      

Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi.   Lakimies 2005, s. 1021-1049.     

Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 2005, s. 1050-1064.

Kuulustelut

ma 22.3.2021 klo 18.00–21.00
ma 26.4. tai ma 7.6.2021 klo 18.00–21.00 (päivämäärä vahvistetaan myöhemmin)
ma 9.8.2021 klo 18.00–21.00

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella.

Kuulustelut järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa. Tenttisalin voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 195 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 175 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 195 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.09.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin