Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 7B00FH70-3002


Opintojakson nimi: Näytteenotto ja asiakaspalvelu hoitajan työssä


Opintojakson alkamisajankohta: 04.02.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 30.04.2021


Opetusajat: Alustavasti Info viikolla 4. valittuna iltapäivänä(1.-5.2 välillä). • Verkko-opetus viikot 5-6 • Kontaktiopetus TAMK viikolla 7 • Varaviikko 8 teoriaan • Työssäoppiminen 8.3-29.4,2020


Laajuus opintopisteinä: 5


Kohderyhmä:

Opintojakso on suunnattu Tredun opiskelijoille. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteys lehtori Satu Hautalaan.


Paikka:

Tampereen ammattikorkeakoulu, pääkampus


Tavoitteet:

Opiskelija
- tietää miten laboratoriotutkimustarve määräytyy ja osaa käyttää laboratoriotutkimusnimikkeistöä
- tietää preanalyyttisten tekijöiden vaikutukset laboratoriotutkimustuloksiin
- tuntee näytteenottovälineet
- tuntee verinäytteidenoton perustekniikat sekä tietää näytteiden välittömän käsittelyn perusteet
- osaa näytteiden kuljettamiseen ja lähettämiseen liittyvät yleisohjeet
- harjoittelee verinäytteiden ottoa ja EKG-rekisteröintiä
- tietää muiden yleisimpien näytteiden oton (mm. nielu-, virtsa- ja ulostenäytteet, gynekologinen irtosolunäyte) ja EKG-rekisteröinnin perusteet
- osaa ohjata asiakkaita näytteenottoon liittyvissä asioissa
- osaa huolehtia aseptiikasta, ergonomiasta, potilaan turvallisuudesta ja työturvallisuudesta näytteenotossa


Sisältö:

Laboratoriotutkimuksen tarve
Laboratoriotutkimuspyyntö
Tutkimuslyhenteiden käyttö
Preanalyyttiset tekijät ja ohjaaminen laboratoriotutkimuksiin valmistautumisessa
Verinäytteenottovälineet
Laskimoverinäytteenotto eri menetelmillä ja komplikaatiot
Ihopistonäytteenotto ja sen komplikaatiot
Virtsa- ja ulostenäytteidenotto
Nielunäytteenotto
EKG-rekisteröinti
Gynekologisen irtosolunäytteen ottaminen
Työ- ja potilasturvallisuus näytteenotossa
Näytteiden käsittelyn, säilytyksen ja lähettämisen yleisperiaatteet


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 28.01.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.02.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin