Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Social Sciences

Opintojakson koodi: otm-68a84ef0-16e5-41fc-881d-8a3dcd83e772


Opintojakson nimi: Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta, Verkko-opetus, 8.3.-1.6.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 08.03.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2021


Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää ekosysteemien ja ilmastosysteemin toiminnan periaatteet ja ekosysteemien toiminnan merkityksen kestävän kehityksen perustana sekä osaa vertailla erilaisten ympäristön tilan seurantaan käytettävien menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tilanteissa.


Sisältö:

Kurssilla perehdytään maa- ja vesiekosysteemien toimintaan, ympäristön tilan seurannan menetelmiin, luonnonvarojen kestävän käytön ja monimuotoisuuden kysymyksiin sekä ilmastosysteemin perusteisiin.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 28.01.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin