Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Social Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-1ef30b77-585c-445c-b2f2-0800af73a2a5


Opintojakson nimi: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, Verkko-opetus, 8.3.-11.5.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 08.03.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 11.05.2021


Tavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä yhteiskuntatutkimuksen alaa. Hän tunnistaa ja osaa jäsentää yhteiskunnallisia ilmiöitä suhteessa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Hän osaa määritellä yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja käyttää niitä. Opiskelija osaa tiivistää lukemaansa tieteellistä tekstiä siten, että erottaa oman tulkintansa lähdemateriaalin tulkinnoista.


Sisältö:

Opintojakso johdattelee yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin. Se käsittelee yhteiskuntaa, sen luonnetta sekä yhteiskuntaa koskevia käsitteellistyksiä. Jakson sisällöllisinä juonteina ovat kurssitoteutuksesta riippuen esimerkiksi yhteiskuntatutkimuksellinen ajattelu, yhteiskunnalliset jaot, ylirajaisuus, vuorovaikutus, sukupuoli, hyvinvointi, sosiaalinen toiminta, työelämä ja eri elämänvaiheet.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin