Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 208005


Opintojakson nimi: Venäjän kielen jatkokurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 18.01.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 10.05.2021


Paikka:

Tampere


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

18.1.–10.5.2021 maanantaisin klo 17.00–20.15

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Zoom-järjestelmän avulla. Voit osallistua kurssille mistä tahansa, vaikka Suomen ulkopuolelta. Tarvitset osallistumiseen hyvän internetyhteyden sekä mikrofonin. Kamera ei ole välttämätön. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia.

Myöhemmin kevään 2021 aikana kurssilla voidaan järjestää myös lähiopetuskertoja, jos koronavirusepidemia väistyy ja kokoontumisrajoitukset ja -suositukset poistuvat. Kaikille opetuskerroille voi kuitenkin osallistua myös verkon kautta. 

Kohderyhmä

Venäjän kielen jatkokurssi II on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (esim. B3-lukio-oppimäärän tasoinen pohjataito). Kielitaito tasolla A2.

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista viestintätaitoaan sekä harjaantuu toimimaan arki- ja työelämän kommunikointitilanteissa vuorovaikutteisesti ja kulttuurieroja huomioon ottaen. Hän muun muassa osaa antaa yksityiskohtaisempaa tietoa puheenaiheesta, kuvata itseään kiinnostavia asioita, tapahtumia ja henkilöitä sekä kirjoittaa yhtenäisen kirjallisen työn (esim. matkakertomus, kirje tai päiväkirja). Hän myös uskaltaa keskustella tavanomaisista aiheista erityisemmin valmistautumatta ja pystyy olemaan keskustelussa spontaanisti aloitteellinen, sekä pitämään keskustelua itsekin yllä. Lisäksi opiskelija osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa ja kuulemaansa, esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä sekä selittää sitä omin sanoin.

Sisältö

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. Arviointi asteikolla 0-5.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo & Irina Malmberg, Kafe Piter 2, Venäjää taitotasolle A2 (kappaleet 9 - 16)
ISBN 978-951-1-35469-7

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kurssilla voidaan käyttää Moodle-verkko-oppimisympäristöä mm. materiaalin jakamiseen ja tiedottamiseen. 

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 10.5.2021.

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen jatkokurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä IV.

Tämän kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Venäjä V - Luemme ja keskustelemme venäjäksi, KKVE5 (4 op), joka on suunnitteilla kesäksi 2021.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 17.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin