Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 3H00CU47-3003


Opintojakson nimi: Kansainvälisen liiketoiminnan menetelmät ja mahdollisuudet


Opintojakson alkamisajankohta: 18.02.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 22.04.2021


Opetusajat: 18.02.2021 09:00 - 11:00 25.02.2021 11:15 - 12:15 18.03.2021 17:00 - 19:00 22.04.2021 12:00 - 16:30


Laajuus opintopisteinä: 5


Linkki: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/kansainvalisen-liiketoiminnan-menetelmat-ja-mahdollisuudet


Paikka:

Etä- ja verkko-opetus


Tavoitteet:

Opiskelija osaa kansainvälisen liiketoiminnan menetelmät käytännössä ja pystyy toteuttamaan kansainvälistä vienti- tai tuontikauppaa.

Opiskelija
- tietää kansainvälisen kaupankäynnin tärkeimmät käytänteet
- osaa soveltaa käytäntöjä kansainvälisessä kaupassa


Sisältö:

Mitä ovat kansainvälisen kaupankäynnin dokumentit?
Miten tarjoukset tehdään kansainvälisessä liiketoiminnassa?
Miten valuuttojen välisiä laskelmia tehdään ja mitä vaikutuksia on valuutan (esim. euron) arvon muutoksilla?
Miten maksuliikenteen menetelmiä voidaan käyttää kansainvälisessä kaupassa?
Miten kansainvälinen arvonlisäverotus toimii?
Mitä ovat Incoterms –toimitusehdot ja miten niitä käytetään?
Mitkä ovat kansainvälisen kaupan tullauskäytännöt?


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.12.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 01.02.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin