Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 7K00EV91-3008


Opintojakson nimi: Hoitotiede eilen ja tänään


Opintojakson alkamisajankohta: 10.05.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 04.06.2021


Opetusajat: Opintojakso suoritetaan verkkokurssina.


Laajuus opintopisteinä: 3


Kohderyhmä:

Sairaanhoidon ja huolenpidon loppuvaiheen opiskelijoille


Paikka:

Moodle


Tavoitteet:

Opiskelija:
- tietää mitä on tiede ja mitä on hoitotiede
- tiedostaa muiden tieteiden merkityksen hoitotieteessä ja hoitotyössä
- tuntee hoitotieteen historialliset lähtökohdat nykytilan taustana
- ymmärtää hoitotieteen merkityksen hoitotyössä ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
- osaa perusteet tieteellisestä argumentoinnista ja näyttöön perustuvasta toiminnasta


Sisältö:

- tiede, hoitotiede ja suhde muihin tieteisiin
- hoitotieteen historiallinen kehitys
- viimeaikaiset hoitotieteelliset tutkimukset tieteen ja hoitotyön käytännön kehittämisen perustana
- hoitotieteen tuottaman tiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
- tieteellisen argumentoinnin perusteet ja näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdat


Suoritustapa:

Verkkokurssi moodlessa


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 25.01.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin