Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 7K00DX21-3019


Opintojakson nimi: Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen


Opintojakson alkamisajankohta: 17.03.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 07.05.2021


Opetusajat: Keskiviikkoiltapäivisin ja perjantai aamuisin. Kysy tarkemmat ajat avoinamk@tuni.fi


Laajuus opintopisteinä: 3


Kohderyhmä:

Sairaanhoidon ja huolenpidon loppuvaiheen opiskelijoille


Paikka:

Lähi- tai etäopetus riippuen korona-tilanteesta.


Tavoitteet:

Opiskelija
- ymmärtää kokonaisvaltaisen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen osana hoitotyötä
- tietää terveyden edistämisen eri tasot
- tietää mielenterveyden merkityksestä yksilölle, ryhmille ja yhteisölle
- kykenee edistämään ja havainnoimaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä asioita
- tietää sairastumisen vaikutuksista ihmisen ja perheen terveyteen ja toimintakykyyn
- osaa kuvata psyykkisten tekijöiden yhteyttä terveydentilaan
- tietää eri-ikäisen ihmisen psyykkisestä kehityksestä


Sisältö:

- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
- terveyden edistämisen eri tasot
- terveyden tasa-arvo ja terveyden tasa-arvon vahvistaminen
- mielenterveyttä suojaavat tekijät ja riskitekijät
- terveyttä ja toimintakykyä tukevat voimavarat ja niiden edistäminen ja havainnointi
- riippuvuus moninaisena ilmiönä ja haitallisen riippuvuuden ehkäisy ja varhainen puuttuminen
- sairastumisen vaikutus ihmisen ja perheen terveyteen, sairastuminen kriisinä, kriisin vaiheet
- terveyspsykologinen näkökulma terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
- kehityspsykologinen näkökulma terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen


Suoritustapa:

Luennot, pienryhmätyöskentely, ohjattu itsenäinen työskentely, opetuskeskustelut, draama / roolipelit, opetussimulaatio, ryhmätyöt, erilaiset some työkalut, tutustumiskäynnit, teemapäivät


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 25.01.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin