Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 712019


Opintojakson nimi: Ruotsi - RUB5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi


Opintojakson alkamisajankohta: 07.06.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 23.06.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Ajankohta

7.6.–23.6.2021:
7.–18.6. klo 9.00–11.30 sekä ma 21.6. klo 9.00–11.30
loppukoe ti 22.6. klo 9.00–12.00
kokeen palautus ke 23.6. (tarkka aika sovitaan kurssilla) 

Tämä kurssi suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Ei lähiopetusta. 

Kurssilla on päivittäin videokokousyhteydellä toteutettavaa opetusta sekä itsenäistä työskentelyä opettajan avustamana ja ohjeiden mukaan.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom videokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva nettiyhteys ja mikrofoni.

Opettaja

FM Tiina Rautiainen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen seudun lukioiden ja Tredun opiskelijoille.

Edeltävät opinnot

Lukion ruotsin kurssit RUB01, RUB02, (RUB03). Koska intensiivikurssin etenemistahti on tiivis, tulee aiemmilta kursseilta olla riittävät tiedot ja taidot.

Sisältö

Kurssin teemana ovat tulevaisuudensuunnitelmat. Kiinnitetään huomiota ruotsin kielen merkitykseen pohjoismaisessa yhteistyössä. Harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä työnhaussa tarvittavia taitoja ruotsin kielellä. Pohjoismaista tällä kurssilla tutustutaan Tanskaan, tanskalaiseen elämäntyyliin sekä tanskan kieleen.

Oppimateriaali

Otava: Fokus 5 (LOPS 2016), printti- tai digikirjana, suositellaan digikirjaa.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Suoritustapa

Verkkokurssi

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssilla käytössä on jatkuva arviointi. Kurssiarvosana määräytyy kurssikokeen, mahdollisten pienempien osatestien ja kurssiin kuuluvien projektitöiden perusteella. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi aktiivisuus ja tehtävien tekeminen.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Lukioyhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 19.5.2021. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa ruotsin oppimäärän saamista valmiiksi. Intensiivikurssin työmäärä vastaa tavallista lukiokurssia.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 24.01.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin