Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 716109


Opintojakson nimi: Matematiikka - MAA10 Todennäköisyys ja tilastot


Opintojakson alkamisajankohta: 07.06.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 22.06.2021


Paikka:

Tampere


Ajankohta

7.6.–22.6.2021:
ma–pe 7.–18.6. klo 9.00–11.45
koe ma 21.6. klo 9.00–12.00
kokeen palautus ti 22.6. klo 11.00–11.45

Opetuspaikka

Tampereen klassillinen lukio, Tuomiokirkonkatu 5, Tampere

Kurssin ensisijainen suoritustapa on lähiopetus. Jos et voi osallistua lähiopetukseen, osallistuminen on tarvittaessa mahdollista osittain tai kokonaan verkon kautta. Oppitunnit välitetään sekä tallennetaan Zoom-verkkokokousjärjestelmän avulla. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva nettiyhteys ja mikrofoni. 

Kokeeseen kaikkien tulee osallistua Tampereen klassillisella lukiolla. 

Kurssi voidaan järjestää kokonaan verkossa, jos se on koronaepidemian vuoksi tarpeen. 

Opettaja

FM Jenna Ojaniemi

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen seudun lukioiden ja Tredun opiskelijoille.

Edeltävät opinnot

MAY01 Luvut ja lukujonot. On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut kurssit MAA02-MAA09 ennen kurssia MAA10.

Sisältö

Tutustutaan diskreetteihin ja jatkuviin jakaumiin ja niiden tunnuslukuihin. Opiskellaan kombinatoriikkaa. Tutustutaan todennäköisyyden käsitteeseen ja sen määrittämiseen laskemalla. Tutkitaan yksinkertaisia todennäköisyysjakaumia.

Oppimateriaali

SanomaPro: Tekijä – Pitkä matematiikka 10 Todennäköisyys ja tilastot (LOPS 2016), printti- tai digikirjana.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelijalla tulee olla oppitunneilla käytössään oma tietokone.

Opiskelijan  tulee asentaa tietokoneelleen maksuton GeoGebra 6 Classic -ohjelmisto.  Oppitunneilla käytetään lisäksi LibreOffice Calc -taulukkolaskinta,  jonka voi asentaa koneelle (maksuton).

Kurssilla käytetään Moodle-alustaa tehtävien palauttamiseen ja lisämateriaalin jakoon. 

Kurssikokeessa  tarvitset oman Abitti-tikun, jonka voit tehdä tavallisesta  USB-muistitikusta YTL:n ohjeiden mukaan, ellei sinulla jo ole.

Suoritustapa

35 oppituntia (á 45 min.) ja kurssikoe 3 tuntia. 

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssiarvosana määräytyy ensisijaisesti kokeen perusteella, mutta arvosanaan vaikuttavat myös harrastuneisuus, tuntiaktiivisuus ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Lukioyhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 19.5.2021. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa pitkän matematiikan oppimäärän saamista valmiiksi.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.02.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 19.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin