Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717108


Opintojakson nimi: Filosofia - FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun


Opintojakson alkamisajankohta: 07.06.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 23.06.2021


Paikka:

Tampere


Ajankohta

7.6.–23.6.2021:
ma–pe 7.–18.6. klo 12.45–15.30
koe ma 21.6. klo 12.45–15.45
kokeen palautus ke 23.6. klo 12.45–13.30

Opetuspaikka

Tampereen klassillinen lukio, Tuomiokirkonkatu 5, Tampere 

Kurssi järjestetään lähiopetuksena. Jos et voi osallistua lähiopetukseen, osallistuminen on tarvittaessa mahdollista osittain tai kokonaan verkon kautta. Oppitunnit välitetään Microsoft Teams-verkkokokousjärjestelmän avulla. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva nettiyhteys ja mikrofoni.

Kurssi voidaan järjestää kokonaan verkossa, jos se on koronaepidemian vuoksi tarpeen. 

Opettaja

FM Ilkka Männikkö

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen seudun lukioiden ja Tredun opiskelijoille.

Sisältö

Kurssilla otetaan selvää, mitä filosofia ja filosofiset kysymykset ovat. Keskiössä kurssilla ovat ajattelun taidot: kriittisyys, käsitteellisyys, taitava argumentointi ja pätevä päättely. Näitä taitoja harjoitellaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Lisäksi tutustutaan tietoon ja olemassaoloon liittyviin filosofian peruskysymyksiin sekä tiedon luonteeseen lukion eri oppiaineissa.

Oppimateriaali

Atena: Filosofian haasteet FI1 (LOPS 2016)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelijalla on suositeltavaa olla oppitunneilla mukanaan tietokone.

Suoritustapa

Lähiopetus 34 oppituntia (á 45 min.) ja kurssikoe 3 tuntia.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssiarvosana määräytyy ensisijaisesti kirjallisen kokeen perusteella, mutta arvosanaan vaikuttavat myös harrastuneisuus, tuntiaktiivisuus ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Lukioyhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 19.5.2021. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa filosofian oppimäärän saamista valmiiksi.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.02.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 19.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin